Yasuragi

Branding, koncept, design, print

År: 2019 
Kund: Yasuragi

Examensarbete för Brobygrafiska ihop med Ilona Viarouchyk, Jan Görs,
och Nille S. Lindqvist.

Yasuragi är en japansk spa- och hotellanläggning beläget vid Hasseludden i Stockholm. Arbetet kretsade kring att förnya deras grafiska identitet i syfte att bättre spegla den arkitektoniska förvandlingen som Yasuragi nyligen har genomgått.

Redesignarbetet tar avstamp i Yasuragis målsättning att vara en naturlig plats för andrum och reflektion, där människor ges möjlighet att möta sitt inre, sin omgivning och den japanska badtraditionen.

 

Det nya grafiska konceptet kretsar därför kring just möten, vilket speglar sig i allt från val av format till typografi. Det är mötet mellan taktila material: hårt och organiskt, fint och grovt, stort och litet.

 

Den nya grafiska formen värnar om stillhet, enkelhet och funktion. Kundupplevelsen och Yasuragis koncept och brand stärks genom bland annat en förbättrad digital upplevelse och en ny sammanhållen förpackningslösning för badkläder och yukata. Det nya kommunikationskonceptet hämtar inspiration från mindfulness och knyter an till Yasuragi som en plats för rekreation och återhämtning.